เอกสารประกอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ยุคปกติใหม่ (New Normal) จากข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานแบบฟอร์มเดียวรายเดือน (Single Form)
File Name File
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ยุคปกติใหม่ (New Normal).pdf