เอกสารประกอบASEAN Industrial Tranformation to Industry 4.0
File Name File
S1- Ralf
S2-Alexander C.
S2-Passakorn-PP
S3.Mahisorn
S3-Martin K.
S3-Mr. Andy Pan
S4- Mr. Yoshi Suenaga
S4 Watchara
S4-Dr. Masahito Ambashi (Eria)
S4-Olga M RISa
S4-Somwong-PP
SS1-Kunn
SS2-Jaa