เอกสารประกอบเอกสารประกอบงานประจำปี OIE FORUM 2020
File Name File
คุณวิศิษฐ์_มองมุมกลับ ปรับมุมคิด.pdf
ดร.ยรรยง_OIE Talk_nov2020_YT5_sent.pdf
ผศอ.ทองชัย_OIE Talk_nov2020_YT5_sent.pdf
video ปาฐกถา "ทิศทางเศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างไรในวิกฤตไทย วิกฤตโลก"
video เสวนาหัวข้อ "มองมุมกลับ ปรับมุมคิด พลิกวิกฤตอุตสาหกรรมไทย"
video Rebuild : มองมุมกลับ ถอดรหัสความคิด รับมือยุค ดิจิทัล”
video Reboot : "ปรับมุมคิด แก้วิกฤต สร้างโอกาส SMEs ไทย”
video Rebound : พลิกวิกฤต เศรษฐกิจวิถีใหม่ อุตสาหกรรมไทย ไร้พรมแดน”
คำกล่าวเปิดงาน และปาถกฐาพิเศษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในงาน OIE FORUM 26 พ.ย. 63.pdf
คำกล่าวรายงาน OIE Forum ปี 63.pdf